top of page
Artboard 1.png

Fysioterapi/HBS

Sådan udføres en HBS (Holistisk Body System) behandling:

Fysioterapi

Vi er begge uddannet fysioterapeuter i 2003 fra Fysioterapeut-skolen i Aarhus. Her efter har Michael arbejdet på én fysioterapeut-klinik i Løgstør og én i Skive, før vi startede vores egen klinik op her i Aalborg. Vi er begge nysgerrige anlagt, og det har vi brugt til at efteruddanne os og været på kurser inden for relevant fysioterapi.

 

Vi lever og arbejder længere. Vi skal være aktive i flere år end tidligere, hvilket stiller krav til kroppen. Den skal løfte flere opgaver i længere tid, hvilket vil sige, at den skal kunne holde til mere.

Derfor er vi her! Som fysioterapeuter behandler vi børn, unge, voksne og ældre. Vi vejleder og motiverer alle til at tage ansvar for kroppen, så de kan være aktive så længe som muligt.

 

Vores mål med fysioterapi er, at vi sammen skal hjælpe med at gøre syge mennesker raskere, svage mennesker stærkere og sunde mennesker sundere. Vi holder mennesker i bevægelse. Det er godt for den enkelte, for familien, kærligheden, arbejdet og økonomien.

Fase 1

Behandlingen hos mig starter med, at du forklarer, hvilke problemer du har i kroppen. Jeg noterer undervejs i konsultationen, for at skabe et samlet overblik og forståelse for din problemstilling. Her analyserer jeg også på hvilke udfordringer, du har i din hverdag, som kan have en betydning for din krop.

Fase 2

Efter samtalen går selve kropsundersøgelsen i gang, og jeg laver en statisk kropsanalyse. Dernæst laver jeg en bevægeligheds-analyse for at se, hvor og hvordan bevægeligheden i leddene er indskrænket. Jeg noterer igen undervejs, for at vi kan følge behandlingens udvikling.

Fase 3

Behandlingen bliver udført ved at rette de ledmæssige skævheder ind og samtidig løsnes muskulaturen. Jeg arbejder hele din krop igennem - fra tå til top!

Der kan blive arbejdet frem tilbage for at få kroppen til at slippe. Behandlingsteknikkerne går ud på, at kroppen skal følge med, så ikke noget med at finde en større hammer.

Fase 4

Til slut laver jeg en kontrol af behandlingens resultat ved at sammenligne udgangspunktet med den nye position. Hvis du er motiveret for at arbejde videre med din krop selv, kan du få nogle inspirerende øvelser forevist og afprøvet i klinikken. Øvelser som kun tager et par minutter at lave, men som kan gøre en mærkbar forskel.

Min mangeårige erfaring siger mig, at årsagen til en smerte, oftest findes et andet sted i kroppen, end dér hvor smerten mærkes.

bottom of page